In mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht gegaan. De AVG zorgt voor betere beveiliging van persoonsgegevens. Het uitgangspunt van de AVG is dat persoonsgegevens niet zonder meer verwerkt en beheerd mogen worden door zorginstellingen. Organisaties die stelselmatig en op grote schaal persoonsgegevens verwerken, zoals in de zorg, krijgen een grote verantwoordingsplicht, zo ook de praktijk. Daar wil ik zorgvuldig mee omgaan!

​In mei 2018 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de AVG. Vanaf dat moment dient iedereen die persoonsgegevens verwerkt de handelingen op het gebied van informatiebeveiliging meer te structureren en vast te leggen. Er staat veel in, maar het is goed om te weten dat de basisregels niet veranderen. Er komen wel wat nieuwe regels bij. In essentie zijn de nieuwe verplichtingen er vooral op gericht om:

 1. Gegevens beter te beveiligen.

 2. Patiënten meer controle te geven over hun gegevens.

 3. Te stimuleren om gericht beleid te maken op het gebruik en verwerking van persoonsgegevens.

AVG spelregels voor Chernique Straathof

 1. Sluit kantoorruimten af bij het tijdelijk verlaten van de werkplek.

 2. Lockt beeldschermen (geen toegang tot informatie), ook bij tijdelijk verlaten van de werkplek (vb. toiletbezoek).

 3. Laat geen privacygevoelige documenten onbeheerd achter op de werkplek (denk aan schoonmakers van kantoorruimten). Zorgt voor kasten die op slot kunnen waar persoonsdocumenten in bewaard worden.

 4. Begeleid externe bezoekers (zoals monteurs) en laat deze niet alleen in ruimten waar informatie te ontsluiten is.

 5. Bij overname van beeldschermen door ICT-leveranciers, worden privacygegevens eerst goed af gesloten.

 6. Plaats werkplekken zodanig dat de schermen niet naar (open) raamzijde zijn gericht.

 7. Voert vertrouwelijke (telefoon)gesprekken in een daarvoor bestemde ruimte (denk aan geluidsoverdracht via dunne systeemwanden of systeemplafonds).

 8. Zorg voor installatie van recentste beveiligingspatches van operating systemen (Windows of Apple). Dit kan zo worden ingesteld dat dit automatisch gebeurd.

 9. Let goed op phishing-mails. Hierdoor kan malware (virussen) worden geïnstalleerd waarmee kwaadwillenden de computer volledig kunnen overnemen en informatie kunnen inzien/stelen.

 10. Werkt aan bewustwording. Zorgt voor ‘sterke’ wachtwoorden en eventueel alleen te noteren in (digitale)kluizen.

 

Als je gebruik maakt van diensten van Chernique Straathof dan heb ik gegevens van jou nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact tijdens een consult of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Naam

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • BSN

 • Telefoonnummer / mobiel nummer

 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)

 • E-mailadres

 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dit nodig?

Chernique Straathof heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot uw behandeling. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Chernique Straathof bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Chernique Straathof zal je gegevens indien noodzakelijk en met uw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Chernique Straathof heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

Chernique Straathof zal uw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Chernique Straathof blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@cherniquestraathof.com. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om uw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Chernique Straathof neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u desondanks de indruk dat uw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, onjuist bewaard worden of zonder uw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via +31 6 83 25 94 00 of via info@cherniquestraathof.com.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Chernique Straathof kan je contact opnemen via het algemene telefoonnummer of via info@cherniquestraathof.comm

 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Tel : +31 6 83 25 94 00

© 2018 by Chernique Straathof. 

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now